KEDİLERDE AŞI

 
GENÇLİK HASTALIĞI - FELİNE PANLEUKOPENİA

Bu hastalık kedilerin çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Hastalıkta yüksek ateş, vücut savunma hücrelerinde azalma, kusma ve ishal oluşur. İki ve dört aylık yavrularda hastalık çok şiddetli seyreder ve ölüm nerdeyse kaçınılmaz sondur. Büyük kedilerde ise hafif semptomlarla seyreder.

Bulaşma:
Bu hastalık, diğer hasta kediler, kontamine kaplar, kafesler, kontamine giysi ve eller ile hava yoluyla bulaşır.
Klinik Bulgular:
Bir gece önce sağlıklı olan kedi ertesi sabah aniden ölür. Ölmeden önce sadece kustuğu görülür. Yüksek ateş ve iştahsızlık, 24 ile 48 saat içerisinde kusma, ishal (çoğunlukla kanlı) ve sıvı kaybı görülür. Tüyler dağınık, karın gergin ve ağrılıdır. Ağız içinde yaralar gelişebilir. Son dönemde ise beden ısısı düşer hasta komaya girip ölür. Bazı durumlarda hastalık çok hafif seyreder, 1-3 günde iyileşme olur.

Korunma: Kediye 8. haftada ilk, 12. haftada ikinci aşı uygulanır. Kedinizin halsiz olması ve yemek yemeyi isteyip suyu bile yutamaması hastalığı akla getirir. Gecikmeden bir veteriner hekime başvurmak gereklidir.

KEDİLERİN İNFEKSİYÖZ PERİTONİTİSİ - FIP

İran kedileri ve siyamlar da genetik bir yatkınlık olduğu bilinmektedir.

Bulaşma:

Enfeksiyon doğal olarak salya ve dışkı ile bulaşık olan maddelerin ağızdan alınması sonucunda meydana gelir.

Belirtiler:
Başlangıçta hastalığın semptomları sebebi tespit edilemeyen, zaman zaman yükselen ateş, geçici bir göz kapaklarında yangı gibi belirgin olmayan semptomlar gözlenir. Bu gizli dönemi takiben hastalık iki şekilde ortaya çıkar.Bunlar yaş ve kuru formlardır.
Yaş Form:
Hastalığın bu şeklinde; kronik kilo kaybı, depresyon, karında- göğüs boşluğunda, kalp zarı kesesinde sıvı toplanması, karında genişleme, solunum güçlüğü ve sürekli oturma pozisyonu görülür.
Kuru Form:
Hastalığın bu şeklinde herhangi bir sıvı toplanması görülmez. Bunun yerine dokularda oluşan sert kitleler, başta sinir sisteminde olmak üzere bütün organ ve dokularda ortaya çıkabilir.Klinik bulgular hastalıkla ilgili lezyonların yerleştiği organa göre değişiklik göstermektedir.
Korunma: Her iki formda da ölüm kaçınılmazdır! Tedaviler çoğunlukla başarısızdır.Korunmanın tek yolu kedinizin aşılarını zamanında yaptırmaktır. Bazı şeyler ihmale gelmez!!!

FELİNE LEUKEMİA VİRUS - FELV

Genelde bir ile beş yaş arasındaki kedilerde oluşan, kronik seyirli ve seyri iyi olmayan, hematopeotik organlarda tümör oluşumu ile kendini gösteren kedilerin ölümcül, viral bir hastalığıdır.

Bulaşma:
Burun akıntısı, salya (ısırma, yalama yoluyla), idrar, dışkı ve anne sütü yoluyla bulaşır. Kontamine olmuş su ve gıda kapları da bulaşmada önemli rol oynar.

Belirtiler:

Semptomların görüldüğü ilk dönem lenf yumrularında kanserojen değişiklikler, iç organ ve lenf bezlerinde tümörler, timus tümörleri, sindirim sistemi tümörleri, bağırsaklarda tıkanıklılıkları, zayıflama iştahsızlık, üremi, anemi ve buna bağlı mukozalarda solgunluk – dalak büyümesi görülür. Ayrıca üç yaşından büyük kedilerde multiple fibrosarkomlara ve deride kötü huylu koyu renkli benlerin oluşabildiği de rapor edilmiştir.

İmmun yetmezlik (Bağışıklık sisteminde zayıflama): Buna bağlı olarak kanda T ve B lenfosit ile lökosit sayılarında ciddi düzeylerde azalmalar, kilo kaybı, devamlı ishal, bakteriyel enfeksiyonlar, böbreklerde enfeksiyon ve üst solunum yollarında bakteriyel ve viral hastalıklar gelişebilir.

Bağırsak mukozalarında oluşan dejeneratif bozukluklara bağlı olarak devamlı ve kronik ishal oluşmaktadır. Hastalığa yakalanan dişiler üreme yeteneklerini kaybederler. Son olarak hasta kedilerde nörolojik fonksiyon bozuklukları da görülebilmektedir.

Korunma ve Tedaviler:
Tedaviler çoğunlukla başarısızdır! Onu korumanın tek yolu kedinizin aşılarını zamanında yaptırmaktır.
KEDİ AİDS’İ (FIV)
Kedilerin bu hastalığa en duyarlı oldukları dönem 5-12 yaş arasıdır ve erkek kediler bu hastalığa dişilerden daha duyarlıdırlar. Genellikle kronik seyirli bir hastalıktır. Seyri insanlardaki AİDS'e benzer.Genelde sokak kedilerinde, erkek ve yaşlı kedilerde görülür.

Bulaşma: Kavga sırasında ısırma yoluyla salyadaki virüs ile bulaşır.
Belirtiler:
1.Akut Dönem:
Birkaç gün süren ateş, ishal, lenf bezlerinin şişmesi  savunma hücrelerinin azalması, sepsis (kanın mikropların toksik etkisiyle zehirlenmesi) ve ölüm.

2. Kronik Dönem:
İmmun yetersizlik bulguları vardır. Kronik ağız içi lezyonları, burun akıntısı, solunum sistemi enfeksiyonları, kusma, ishal, kilo kaybı, ateş, halsizlik, sinir sistemine ait bulgular, kanser, böbrek hastalıkları görülür. Hemen hemen vücudun tüm sistemleri etkilenir. Kronik ağız içi lezyonları  en sık rastlanan bulgulardır.  

Korunma: İnsan AİDS'ine aşı henüz bulunmadığı gibi kedi AİDS'i için de bir aşı yoktur.
Faydalı Bilgiler

  KEDİLER               

  KÖPEKLER            

  KUŞLAR                

   HASTALIKLAR