KÖPEKLERDE AŞI

KANLI İSHAL (PARVOVİRAL ENTERİTİS)
Parvovirus tip-2 tarafından oluşturulan, akut seyirli, ani ölüm, kanlı ishal ve kusmayla karakterize bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. 4-8 haftalık yavru köpeklerde akut miyokarditis, 2-12 aylık gençlerde kanlı ishal ve erişkinlerde genellikle hafif ishalle seyreden değişik belirtiler gösterir.
Bulaşma:
Etken gaita ile etrafa bulaşır. Köpekler enfeksiyonu sindirim yolu ile veya havadan nefes yoluyla alırlar.
Belirtiler:
İlk semptomlar kusma ve ishaldir. İshal kötü kokulu ve suludur. Rengi içeriği kan miktarına göre sarıdan kahverengiye kadar değişmektedir. Yavrularda yüksek ateş , kusma ve ishali izleyen 24 saat içinde oluşan şiddetli sıvı kaybı, özellikle yavru köpeklerin ölümüne neden olur.
Sekiz haftalıktan küçük yavrularda kalp dokusunda bozulmalar ve ani kalp yetmezliği nedeniyle hastalık kısa sürede ölümle sonuçlanır.
Yetişkin köpeklerde;Az oranda etkilenmiş olanlar tedavisiz iyileşebilir. Orta derecede etkilenmiş olanlarda semptomatik ve destekleyici tedavi ile bir haftada iyileşirler. Ancak yavru köpeklerle, ağır derecede hastalananların tedavi şansları yok gibidir.
Korunma: Yavru köpeklerde tedaviler çoğunlukla başarısızdır! Onu korumanın tek yolu köpeğinizin aşılarını zamanında yaptırmaktır.
KÖPEKLERİN GENÇLİK HASTALIĞI (CANİNE DİSTEMPER)
Köpeklerde yüksek ateşle seyreden, çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Köpek viral hastalıkları içinde en çok ölüm ve bulaşma bu hastalıkta görülmektedir. Genellikle 3 12 aylık köpeklerde görülse de daha yaşlı köpeklerde de görülmektedir.
Bulaşma:
Etken sindirim ve solunum yollarıyla bulaşmakta, hasta hayvanların salgıları da bulaşmada önemli rol taşımaktadır.
Belirtiler: Hastalığın yerleştiği doku ve organa göre belirtiler değişiklik gösterir
  1. Akut Form: Hasta köpeklerde öksürük, ishal, kusma, iştahsızlık, sıvı kaybı, zayıflama ve ateş gözlenir.
  2. Bakteriyel Enfeksiyon Formu: İşin içine birde bakteriler karışınca bu form ortaya çıkar. Bakterilerin geliştiği yere bağlı olarak (solunum-sindirim-kalp-üreme ve genital organlarda) enfeksiyonlar gelişir ve hastalığı daha ağır bir duruma sokar.
  3. Sinirsel Form: İstem dışı titremeler, inleme, çift veya tek yönlü kafa sallama, dönme hareketleri, koordinasyon bozuklukları, bacaklarda felç, titreme nöbetleri, körlük ve işitme bozuklukları gibi ömür boyu kalıcı olan bu belirtilerden bir çoğu gözlenir. Hastalığı atlatan köpeklerde sinirsel      lezyonlar kalıcıdır.
Korunma: Yavru ve genç köpeklerde tedaviler çoğunlukla başarısızdır! Onu korumanın tek yolu köpeğinizin aşılarını zamanında yaptırmaktır.
KÖPEK KARACİĞER HASTALIĞI (ENFEKSİYOZ CANİNE HEPATİTİS)
Hastalığın etkeni bir virus olan adenovirus tip-1 dir. Başta karaciğer olmak üzere sindirim sistemi, solunum sistemi ve sinir sistemini etkileyen ateşli ve bulaşıcı bir viral hastalıktır.
Bulaşma:
Hasta hayvanların dışkı ve idrarları, etkeni çevreye ve diğer köpeklere bulaştırır. Hastalığa her yaştan köpek yakalanabilir. Ancak yavrular çok daha duyarlıdır.
Belirtiler:
Akut (hızlı gelişen) olaylarda; yüksek ateş, ağız mukozasında yer yer kanamalar, şiddetli konjiktivitis, tonsillitis, farengitis ve lenflerin büyümesi dikkati çeker. Sonuçta karaciğer ve vücutta gelişen iç kanamalar ve hücre tahribatları nedeni ile hasta ölür. Çok genç olan yavrular önemli belirti göstermeden kısa süre içinde ölürler. Hafif seyreden bazı olgularda hastada kronik karaciğer bozuklukları gelişebilir.
Korunma: Yavru ve genç köpeklerde tedaviler çoğunlukla başarısızdır! Onu korumanın tek yolu köpeğinizin aşılarını zamanında yaptırmaktır.

KÖPEKLERDE SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARI

1-Enfeksiyöz Laringotracheitis(CAV-2)
Köpek adenovirüs tip-2 tarafından oluşturulan, tonsillitis ve faringitisle karakterize solunum sisteminde bozukluk oluşturan bulaşıcı viral bir hastalıktır.
Bulaşma:
Solunum yoluyla havadan bulaşır.
Belirtiler:
Hastalık etkeni sadece solunum sisteminde yangıya yol açar. Etken bronşiyollere yerleşip üredikten sonra alt ve üst solunum yollarında şiddetli yangılara ve doku ölümlerine sebebiyet verir.
Korunma:Bu hastalığa karşı korunma ancak aşılama yolu ile olur.

2-Kennel Cough-Köpek Öksürük Hastalığı

Her yaştaki köpeklerde, alt ve üst solunum yollarında enfeksiyon oluşturan, kronik bir öksürükle karakterize Bordotella bronchoceptica tarafından oluşturulan bakteriyel bulaşıcı bir hastalıktır.Bununla birlikte hastalığın, oluşmasında, gelişmesinde ve ağırlaşmasında bu bakteri dışında CAV-2, CHV-1 ve Parainfluenza virusları ile hatta Disteper virusu rol oynamaktadır. Bu viruslar solunum yollarında üreyip çoğaldıklarında bölgede kötü tahribatlar yaparlar ve bakterilerin kolayca üreyebilecekleri birer ortam hazırlarlar.
Bulaşma:
Solunum yoluyla havadan bulaşır. Barınak tarzı, köpeklerin çokça ve bir arada bulunduğu yerlerde ortaya çıkar ve çok hızlı yayılır.
Belirtiler:
Bu hastalık yavru ve genç köpeklerde daha yaşlı köpeklere oranla çok daha şiddetli seyreder. Yeşil burun akıntısı, yüksek ateş, depresyon ve nerdeyse hiç kesilmeyen çok rahatsız edici inatçı bir yaş öksürük en belirgin semptomlar olup, yavrularda akciğerlerin iltihaplanması sonucu ölüm görülür.
Korunma: Hastalığa karşı diğer solunum yolu hastalıklarını da kapsayan kombine aşılar mevcut olup ilk aşılama 6-8 haftalıkken yapılır.

KÖPEKLERDE CORANAVİRUS GASTROENTERİTİSİ

Etken canine coranavirus dur. Enfeksiyon sindirim sistemi (oral) yolla bulaşır. Hasta köpekler 2 hafta boyunca etrafa virus bulaştırırlar.
Belirtiler:
Hastalıkta klinik olarak yüksek ateş, iştahsızlık, kusma, ishal, sıvı kaybı ve depresyon gözlenir. Dışkı çok sulu mukus ve kan içerebilir.Orta yaşlı köpekler genellikle kendiliklerinden iyileşirler. Ancak sağaltım yapılmasına rağmen genç köpeklerde iyileşme şansı düşüktür. Yavrularda ise bu şans hiç yoktur.
Korunma: Bu hastalığa karşı korunma ancak aşılama yolu ile olur.

LEPTOSPİROSİS
(Hayvandan insana bulaşan bakteriyel bir hastalık)

Spiroketlerin neden olduğu; kanlı ishal, sarılık ve böbrek bozukluğu oluşturan, bulaşıcı, bakteriyel, zoonoz ( hayvandan insana geçen hastalık ) bir hastalıktır. Hastalığın etkeni Leptospirosis canicula ve L.İcterohaemorhagiae adındaki bakterilerdir. Hastalık köpeklerde kedilere oranla daha fazla görülür. Kedilerde nadir görülür.
Bulaşma:
Hasta hayvanlar enfeksiyon etkenini idrarla etrafa bulaştırırlar. Hastalık, hayvan ve insanlara direk olarak idrardan, dolaylı olarak da su, gıda ve topraktan bulaşır. Leptospiralar deri ve mukozalardan geçerek kan dolaşımına karışırlar. Daha sonra etkenler kan yolu ile böbreklere , karaciğere ve diğer organlara yayılarak dokularda hasar ve dejenerasyonlar meydana getirirler.
Belirtiler:
Ateş, iştahsızlık, kusma, çok işeme çok su içme ağızda yaralar ve dejenerasyonlar ve mukazalarda sarılık görülür.Akciğerler ödemlidir. İdrar, irin ve protein içerir.
Hastalıktan Korunma Nasıl Olur?
Köpekleri ve insanları bu enfeksiyondan korumak için hayvanlara mutlaka aşı uygulamaları yapılmalıdır. Bu hastalığa karşı korunma ancak aşılama yolu ile olur.

KUDUZ HASTALIĞI

Korunma:Bu hastalığa karşı korunma ancak aşılama yolu ile olur.
Faydalı Bilgiler

  KEDİLER               

  KÖPEKLER            

  KUŞLAR                

   HASTALIKLAR