ZOONOZ HASTALIKLAR


İNSANLARDA KEDİ TIRMALAMA HASTALIĞI (CSD)

Bu hastalık, küçük, gram (-) bir basilin neden olduğu bakteriyel bir hastalıktır. Hastalık insanlarda; hastalık etkenini taşıyan kedilerin tırmalamasını takiben ortaya çıkmaktadır. Mikrobu alan insanlarda, ateş, lenf bezlerinde şişme ve iltihaplanma dolayısıyla ağrı gözükür. Hastalanan insanlar bir süre sonra tamamen iyileşirler.

 

ISIRMA VE TIRMALAMA İLE İNSANA GEÇEN HASTALIKLAR

KUDUZ

Kuduz hastalığı, Kuduz virusunun beyne yerleşerek oluşturduğu, bilinç kaybı ve salya akıntısı, yutkunma güçlüğü ve felçlerle karakterize kesin ölümle seyreden zoonoz (hayvandan insana geçen hastalık) bir hastalıktır.

Kuduz Virusu Nasıl Bulaşır?

Kuduz virusu kuduz bir köpek ya da kedinin salyasında bulunur. Hastalık, kuduz virusu taşıyan bir hayvan tarafından ısırılmak veya açık yara üzerine salya teması ile geçer ve sinirler yoluyla beyne ulaşarak hastalık oluşturur. Ancak ısırılmaların büyük çoğunluğu; hayvanın saldırgan oluşundan, kendini tehlikede hissettiğinden, canı yandığından, yavrularını, evini, bahçesini korumak için veya sadece huysuzluğundan dolayı meydana geldiği ve bunun kuduzla hiçbir ilgisi olmadığı unutulmamalıdır. Çünkü kuduz hastası olan hayvan sadece bir kişiyi değil herkesi hatta objeleri de ısırır.

Kuduz virusu vücuda girdikten sonra ; virusun etki gücüne, ısırma bölgesindeki virus sayısına, ısırık bölgesinin beyne yakınlığına bağlı bir şekilde 1 hafta ile çok nadir görülmekle beraber 1 yıl arasında hastalığı oluşturur. Hastalığın saldırgan ve sakin (nadir görülür) olmak üzere iki şekli vardır.

Belirtileri nelerdir?

Kuluçka süresi dolduktan sonra virüsün girdiği açık yarada yangısal reaksiyon başlar. Hayvan son derece ürkektir, genellikle insanlardan kaçar, loş ve gürültüsüz yerler bulup saklanmayı tercih eder. Gıda dışı şeyleri yemeye çalışır. Henüz çenesinde problem yoktur. Göz bebeklerinde asimetri dikkat çeker. Bu dönem 1-3 gün kadar sürer. Sakin kuduzda saldırganlık dönemi görülmeden direk felçle karakterize olan son döneme geçilir. Yani hayvanın yemek borusunda ve boğaz kaslarında felç başlar ve salyasını yutamayacağı için yere doğru salya akışı dikkat çeker. Daha sonra felç bütün vücutta etkili olmaya başlar. Dengesizlik , yürüyememe şekillenir ve bu dönem de 1-3 gün sürdükten sonra ölümle sonuçlanır.

Saldırgan kuduz ise felçli dönemden önce bir saldırganlık dönemi ile beraber seyreder. Gene karanlık, sessiz yerlere saklanırlar. Ancak hayvanda anlamsız bir, saldırganlık dikkati çeker. Belirgin bir sebep yokken her şeye saldırırlar, alışkın olduğu insanları hatta sahiplerini tanımazlar, herkesi hatta objeleri ısırmaya çalışırlar. Çoğu zaman tahta taş gibi şeyleri ısırmaktan diş ve ağızları ciddi bir şekilde yaralanır ve kanar. Bakıldığında hayvanın çıldırmış gibi davrandığı düşünülür. Göz bebeklerindeki asimetri daha fazla dikkat çeker, sudan korkma da bu dönemde görülür. Gırtlaktaki felcin başlamasıyla beraber salya akışı söz konusu olur. Bu dönem de 3-4 dün devam ettikten sonra sakin kuduzda da anlattığım felçli dönem yaşanır ve gene ölümle sonuçlanır.

Hastalıktan Korunma Nasıl Olur?

  • Köpek ve kediler 3 aylık olduklarında kuduz aşısı ile aşılanmalıdırlar. Aşılama hangi yaşta olunursa olunsun her yıl düzenli olarak tekrar edilmelidir. Bu denli dehşet uyandıran bulgularla devam eden ve muhakkak ölümle sonuçlanan bu korkunç hastalıkla mücadele edebilmek için onlara senede bir kuduz aşısı yaptırmak yeterlidir.
  • Kurallara uygun olarak aşılanmış petler kuduz virusuna karşı bağışıktırlar, hastalanmazlar, hastalığı taşıyıp bulaştırmazlar. Aşılamada dikkat edilmesi gereken önemli kurallar. Aşılar Tıklayın!

Isırılma Durumunda Ne Yapılmalıdır?:Isırılan bölgeyi bol sabunlu su ile hemen yıkayın ve bir sağlık kuruluşuna başvurun

Tedavi

Kuduz hastalığının tedavisi yoktur. Kuduz hastası olduğundan şüphe edilen hayvanların diğer hayvanlarla ve insanlarla olan teması kesilmeli yani karantinaya alınmalıdır. Bununla ilgili belediyelerle konuşulup karantina servisinden yararlanılabilir ve muhakkak direk temas ettiği insanların ve hayvanların aşılanmaları gerekir.

Önerimiz: Çocuklar kedi ve köpeklerle yakından ilgilidir. Bu bilgi notunu onlara okuyun ya da okutun. Bilgilenmelerini sağlayın. Sokak hayvanları ile temastan kaçınmalarının gereğini açıklarken onları korkutmayın ki, sizin kızacağınızı düşünerek dışarıda olanları sizden saklamasınlar. Çocuklarınız bütün masumiyetleri ile sokak hayvanlarına yardım etmek isterler. Bu ilgi ve yardımlarına kızarsanız, bunu sizden gizleyerek yapacaklardır. Bu onlar için tehlikeli olabilir.

Faydalı Bilgiler

  KEDİLER               

  KÖPEKLER            

  KUŞLAR                

   HASTALIKLAR